Watch: post z6udvwy

"I am happy—quite happy now. Riesna Vadisi'nin derin uçurumlarından, Yıldırım Nehri'nin tehlikeli sularına kadar pek çok tehlikeli bölgeyi geçmek zorundaydılar.

Video ID: Q0NCb3QvMi4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvKSAtIDMuMjM2LjE0NS4xNTMgLSAwNS0wMy0yMDI0IDEzOjMyOjEwIC0gODQyMjUyODM1

This video was uploaded to 8jhykvq.qresearch.it on 01-03-2024 12:28:22

Related resources: Ref1 - Ref2 - Ref3

Origin resources: Resource Map: 1 - Resource Map: 2